check out 2014 tour close ×
+

גיל רון שמע – המסע.

קוראים לי גיל, אימי מאירה ילידת ישראל אך אביה- סבי עליו השלום- עלה לישראל מפולין. סבי היה דור שביעי לגאון מוילנה ועל ברכי סיפורי המקרא בגון קולו של סבי, שעזב את החצר החרדית לקיבוץ, התחנכתי.
אבי- רחמים רון, נולד בקהיר לאב אומן יהודי סורי שהיגר למצרים ודרך מעברת טבריה, פרץ את דרכו לבמות העולם כרקדן וכמייסד להקת המחול “בת שבע”.

בערבית מדוברת ישנה מילה שנשמעת כך: “מחלוטא”, פירושה בעברית: תערובת.
כדי להיטיב להגשים את חלומותיי, יצאתי למסע שחצה יבשות וימים ולבסוף השיבני אל משכן הלב.
בכל יום שאני מתעורר ,מתעוררים איתי פתגמיה של אימי, ריחות הפול של סבתי המצרית, אומנותו של סבי הסורי וחוכמתם העתיקה של אבותיי, מוריי ורביי.

אך ורק העמקת הבנתי היצירתית על טיבה של המחלוטא הישראלית מאפשרת לי למצוא את האחד החיובי שטמון במציאות.

כאחד שמחפש את המשעול לאחדות בעזרת עולם האומנות ,יצאתי זה מכבר למסע שורשים מסביב לעולם, במטרה למצוא את שורשי האישיים דרך חיבורים משותפים: עם בדואים בסיני, יוגיסטים בהודו, נהגי מוניות בניו יורק, רבנים חרדים, שייחים סופים,רופאי אליל מאפריקה, אנשי נחשים מהרי האטלס, מוסיקאים בעלי שם ואנשים פשוטים וטובים על הדרך-במוסיקה ,תאטרון והקשבה לסיפורים ומשלים.

מטרת הפרוייקטים עמם אני יוצר היא ליצור גשר בין דור המזרח הרחוק, הווידיאו קליפ, והמחשב, עם הקסום והמסתורי שבתורות אבותינו ואימותינו. למצוא את החוט המקשר בין אנשים ועדות, עמים ודתות
ואת האיכות המייחדת כל תרבות, חברה , שבט ואדם.

שלכם
גיל רון שמע.

Share : facebooktwittergoogle plus
pinterest1 Responses

Leave us a comment


  • Polly on

    It’s really great that people are sharing this inimnoatfor.


Leave a Comment