No upcoming shows scheduled.


Past Shows

13Jul2017
jaffa יפובית מזרח מערב בית מזרח מערב
27Jun2017
tel avivthe zone -האזור the zone -האזור
15Sep2016
jerusalemvarius varius
12May2016
- ShitimAshram bamidbar Ashram bamidbar
07Oct2015
jaipur delhi rishikesh varius varius
13Sep2015
DRAMMEN
30Aug2015
jerusalemjerusalem jerusalem
06Aug2015
jerusalemThe Museum For Islamic Art The Museum For Islamic Art
04Aug2015
jerusalemjerusalem jerusalem
20Jul2015
herzeliyazappa zappa
15Jul2015
jerusalemzappa zappa
25Jun2015
tel aviv haezor האזור haezor האזור
19Jun2015
יער הפיות קיבוץ בית אורןpeima festival peima festival
20Mar2014
tel avivSOOF SOOF
20Feb2014
jaffoהחפלה של גיל רון החפלה של גיל רון
16Feb2014
פרדס חנה soof soof
09Jan2014
JAFFO
19Dec2013
telaviv
29Nov2013
telaviv